Behandling av personuppgifter


Hos oss kan du känna dig trygg.

 
Fotofabriken har genomfört organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa korrekt personuppgiftsbehandling hos oss. Vi lagrar bilder endast lokalt hos oss på egen server med bildbackup och använder idag inga molntjänster för bildlagring. Vi behandlar enbart de personuppgifter vi behöver för uppdraget och så länge som vi lagrar de bilder vi tagit kopplade till kunden. Vi lagrar också personuppgifter den tid som är nödvändig i enlighet med annan lagstiftning, så som bokföringslagen, om du till exempel fått en faktura från oss.
 
GDPR - specifikt för dig som privatperson
 
När du som privatperson kommer till oss får du efter genomförd fotografering själv välja om vi ska lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt eller ta bort dem efter bildbeställning. Så länge vi sparar dina bilder sparar vi också dina personuppgifter som du lämnat så att vi kan kontakta dig om vi behöver. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter blir här avtal då vi utför bokade fotograferingstjänster åt dig, för bildlagring använder vi idag samtycke, då vi inte vill lagra bilder kunden inte själv vill att vi lagrar. 
 
GDPR - till arbetsgivare och företag som anlitar oss
 
För dig som är arbetsgivare/företagare och ger oss företagsuppdrag har vi kunskap om GDPR och hur du som arbetsgivare ska tänka kring fotografering av din personal. Vi hjälper dig också med information om vad som är viktigt för dig att veta gällande din och vår bildhantering liksom vårt samarbete och hjälper dig med samtyckes-blanketter till de fotograferade anställda om du behöver det. Vi tillhandahåller också skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal, i de fall Fotofabriken blir personuppgiftsbiträde till företaget som ger oss i uppdrag att genomföra till exempel personalfotografering. Vi är alltid behjälpliga med information och hantering av samtycke under fotografering och har en rutin för detta hos oss, i de fall företagen behöver.
 
Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling kontaktar du oss, så hjälper vi dig gärna.
Telefon: 011-167030

E-post: