Behandling av personuppgifter


Hos oss kan du känna dig trygg.

För dig som privatperson

När du som privatperson kommer till oss får du efter genomförd fotografering själv välja om vi ska lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt eller ta bort dem. Så länge vi sparar dina bilder sparar vi också dina personuppgifter som du lämnat så att vi kan kontakta dig om vi behöver. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter blir här avtal då vi utför bokade fotograferingstjänster åt dig, för lagring använder vi idag samtycke.

Till arbetsgivare och företag som anlitar oss

För dig som är arbetsgivare/företagare och ger oss företagsuppdrag har vi kunskap om GDPR och hur du som arbetsgivare ska tänka kring fotografering av din personal. Vi hjälper dig också med information om vad som är viktigt för dig att veta gällande din och vår bildhantering liksom vårt samarbete och hjälper dig med samtyckes-blanketter till de fotograferade anställda om du behöver det. Vi tillhandahåller också personuppgiftsbiträdesavtal, då Fotofabriken blir personuppgiftsbiträde till företaget som ger oss i uppdrag att genomföra till exempel personalfotografering. Vi är alltid behjälpliga med information och hantering av samtycke under fotografering och har en rutin för detta hos oss.